Receipts for the February 23, 2019 COPE and TOP tests

If you do not have identification you will not be allowed to write the test.

The Test takes place at the University of Toronto Exam Centre at 255 McCaul Street, Room 100, Toronto, Ontario near College & University Avenue. Cope Registration starts at 8:45 AM.

Top (Test Of Oral Proficiency) tests take place by appointment after the COPE test in the same room you write the COPE test. Use the same Receipt number.

Family Name Given Name Date Of Birth Receipt
Abid Hussain Maryam 1997-02-11 90238b
Ai Linting 2000-06-27 90216b
Amirizaniani Maryam 1989-10-11 90239b
Bai Yijie 1999-08-26 90095b
Cai Shujie 2000-11-10 90222b
Chen Jiaqin 1998-10-24 90228b
Chen Junling 2000-12-04 90208b
Chen Shenglin
(Lightman)
2001-12-15 90275b
Chen Tinming 2000-08-08 90107b
Chen Weihan 2000-08-26 90246b
Chen Xueyi 2000-12-19 90234b
Chin Hsin-Yu 2001-01-27 90262b
Ching Valerie 2001-02-13 90220b
Deng Wenxiao 2001-01-19 90203b
Di Xibei 2000-10-23 90207b
Ding Luojia 2001-11-22 90073b
Du Jingqi 2001-07-11 90110b
Duan Xinlei 2000-05-12 90277b
Feng Wen-Ching 2000-10-28 90230b
Gao Ge 2001-10-06 90231b
Gao Jiapeng 2000-02-20 90111b
Gao Yunuo 1998-07-06 90259b
Guo Meichen 2000-06-17 90138b
Guo Wenjie 2001-06-04 90257b
Guo Yijin 1999-12-17 90101b
Guo Yuheng 2000-06-26 90213b
Hao Shijie 1998-06-04 90206b
Hu Shenghui 2001-01-08 90284b
Hu Xiaoyu 2001-04-19 90165b
Huang Chunlong 2000-03-28 90251b
Huang Xuanpu 1999-11-17 90022b
Hung Su Javier Jieyang 1998-12-09 90109b
Jegal Hyunseo 1998-06-23 90042b
Jia Zixuan 2001-11-29 90070b
Jiang Enxi 2000-10-25 90256b
Jiang Zhaoting 2001-03-05 90280b
Jung Seonyong 1999-07-01 90240b
Kim Keonhee 1999-04-03 90055b
Lam Wing Tung Zabrina 2000-03-26 90270b
Li Bingqin 1990-07-08 90294b
Li Hao 1999-10-31 90241b
Li Junyi 1999-11-05 90211b
Li Kun 2001-03-16 90204b
Li Qicong 2000-09-02 90078b
Li Xiaoxiao 2000-06-03 90205b
Li Yatong 2001-12-17 90106b
Li Yutong 2001-10-24 90049b
Li Yuwei 2000-12-12 90054b
Li Zixuan 2000-08-19 90076b
Liang Guozheng 2001-04-06 90243b
Liang Yuheng 2000-04-23 90267b
Lin Yuhang 1998-09-17 90281b
Liu Hongtao 1999-11-07 90227b
Liu Jiawen 1997-11-02 90269b
Liu Ran 2001-10-27 90265b
Liu Xinrui 2001-06-21 90209b
Liu Xinyuan 2001-08-16 90120b
Liu Xufeng 2000-12-29 90099b
Liu Yixin 2001-04-12 90202b
Lu Tianqi 2001-08-02 90136b
Lu Yiwen 1999-12-17 90293b
Luo Jing 2000-07-03 90184b
Luo Qinxuan 2000-11-08 90125b
Luo Zhenqin 1999-06-10 90286b
Pan Hongye 2000-09-18 90169b
Park Sohyeon 1998-09-26 90236b
Park Suhyeon 1998-09-26 90235b
Peng Xingrui 2001-05-03 90158b
Pi Yiran 2000-02-22 90046b
Pok Chun Ting 2001-09-15 90223b
Qi Mingyang 1999-11-24 90258b
Qin Yifan 2001-01-07 90150b
Ran Guangze 2000-12-29 90212b
Ran Runyang 2001-03-30 90264b
Shen Mengjia 1999-12-23 90214b
Shi Haokun 2000-06-08 90035b
Shu Xiaotong 2000-04-06 90075b
Sinuo Li 2000-07-25 90255b
Siu Yuk Fung 1999-04-20 90201b
Tan Boyi 2000-08-31 90261b
Tan Qiwen 2000-07-21 90245b
Tang Liping 2001-10-03 90278b
Tian Zhuoqing 1995-08-20 90219b
Wang Chao 2001-06-05 90247b
Wang Hongbo 2000-04-18 90276b
Wang Jinyan 2000-10-02 90013b
Wang Kai Hao 2001-06-08 90166b
Wang Kuanyen 2000-01-03 90282b
Wang Qiaoyu 2000-09-30 90056b
Wang Wanyi 2001-06-01 90221b
Wang Xize 2001-09-19 90237b
Wang Yicheng 2000-08-22 90226b
Wang Yiran 2000-05-16 90225b
Wang Yunqiao 2001-01-07 90210b
Wang Zijian 2001-11-02 90283b
Wei Xiaoqing 2000-06-11 90074b
Wen Chunxi 2002-01-30 90252b
Wu Jiaxuan 2001-05-12 90218b
Wu Wanluo 2000-11-05 90089b
Wu Zhengting 2001-02-28 90093b
Xiang Yiyu 2001-06-28 90292b
Xu Yaoyuan 2001-11-02 90200b
Xu Yiming 2001-04-21 90250b
Yan Qianya 2001-04-09 90082b
Yan Zixuan 2001-10-02 90296b
Yang Haoming 1999-12-16 90104b
Yang Shaoqi 2001-08-27 90289b
Yang Siqing 2001-09-29 90274b
Yang Yi 2001-03-09 90050b
Yang Ziliang 1999-04-05 90244b
Yao Yufei 2000-10-23 90249b
Ye Feng 2002-06-14 90298b
Yu Dahai 2001-04-17 90024b
Yu Haochen 2001-10-29 90254b
Yu Zihan 2000-04-12 90084b
Yuan Chen 1999-11-12 90215b
Yue Hu 1999-02-08 90103b
Yun Yifei 2001-08-05 90266b
Zeng Junming 2000-12-08 90232b
Zhai Tianyu 2001-12-21 90273b
Zhan Xueya 2001-04-02 90069b
Zhang Aoran 2001-07-12 90090b
Zhang Hanyu 2000-02-03 90229b
Zhang Jiarui 2000-12-22 90291b
Zhang Jiayi 1998-07-16 90123b
Zhang Shengjie 2000-08-15 90290b
Zhang Suning 2002-01-28 90160b
Zhang Yuhang 1999-05-21 90248b
Zhang Zixin 2001-08-15 90224b
Zhao Bo 1983-04-01 90037b
Zhao Runhan 2000-12-04 90272b
Zhao Yiming 2001-01-27 90242b
Zhao Yuqi 2001-07-17 90174b
Zheng Zijun 1999-11-17 90143b
Zheng Ziyi 2000-07-15 90217b
Zhenglin Zhong 1999-12-02 90159b
Zhong Huaqi 2000-12-30 90189b
Zhou Luyan 2001-05-10 90288b
Zhou Xunan 2001-06-17 90287b
Zihan Zhang 2000-09-26 90260b
Zong Xinpeng 2001-03-09 90271b
Zou Xiaonuo 2000-10-11 90253b
Questions?

Not readable? Change text. captcha txt