Receipts for the February 8, 2020 COPE and TOP tests

If you do not have identification you will not be allowed to write the test.

The Test takes place at the University of Toronto Exam Centre at 255 McCaul Street, Room 100, Toronto, Ontario near College & University Avenue. Cope Registration starts at 8:45 AM.

Top (Test Of Oral Proficiency) tests take place by appointment after the COPE test in the same room you write the COPE test. Use the same Receipt number.

Family name Given name Date of birth Receipt
Chen Yaxin 2001-10-11 0050a
Dong Meizhi 2002-03-25 0051a
Fang Chuqiao 2002-01-30 0006a
Feng Qixian 1995-08-26 0054a
Feng Yi 2001-11-07 0014a
Gai Qun 2000-10-10 0004a
Guo Zhen 2002-02-21 0052a
Jiang Mingting 2002-05-04 0032a
Kim Yunjae 2001-08-07 0040a
Lai Jianbin 2001-03-14 0010a
Li Kejun 2000-11-24 0042a
Li Xin 1999-06-13 0001a
Li Xu 2000-11-16 0047a
Li Zhuolin 2001-11-03 0002a
Lian Xinjie 2001-09-29 0049a
Liu Kezhen 2001-05-22 0018a
Lu Cong 1984-09-18 0019a
Qi Junhao 2002-05-06 0005a
Qian Xuening 2001-09-01 0024a
Su Shijun 2002-04-30 0007a
Tang Xiaoting 1998-12-03 0021a
Wang Haochen 2001-12-20 0008a
Wang Ruoqi 2002-04-03 0053a
Wu Yunjie 2002-01-09 0012a
Xia Tian 2001-06-23 0020a
Xu Zhifei 2002-09-12 0043a
Yan Ruyu 2001-11-02 0003a
Yao Zhiyuan 2002-03-06 0055a
Yi Yuanhuai 2002-05-03 0048a
Yin Junyi 2001-05-03 0015a
Yu Weiyi 1975-10-19 0016a
Yu Yichen 2000-09-18 0041a
Zhang Linting 2000-10-27 0037a
Zhang Wenyuan 1990-05-22 0045a
Zhao Bo 1983-04-01 0011a
Zhao Mengdi 1995-05-22 0033a
Zhao Zige 2000-08-11 0017a
Zhong Hongsheng 2001-01-22 0009a
Zhou Ziyu 2000-08-25 0038a
Zhu Zimeng 2002-09-21 0044a

 

 

Questions?

Not readable? Change text. captcha txt